Kodeks Przedszkolaka

Kodeks Przedszkolaka Przedszkola Samorządowego w Miliczu

Grupa przedszkolna
Dbamy o porządek
Jestem miły dla kolegów oraz nauczyciela
Nie wyśmiewam się z kolegów
Mówię prawdę
Oddaję znalezione rzeczy
Nie przechwalam się
Pomagam innym
Współdziałam podczas prac i zadań grupowych
Wywiązuję się z obowiązków
Dzielę się zabawkami
Akceptuję inne poglądy i upodobania
Mówię innym miłe rzeczy
Potrafię spokojnie słuchać innych i czekam na swoją kolej
Unikam konfliktów
Dążę do rozwiązania konfliktu
Często uśmiecham się
Używam zwrotów grzecznościowych

Dom rodzinny
Dbam o porządek
Jestem miły dla rodziców oraz rodzeństwa
Okazuję im miłość
Pomagam podczas prac domowych
Mówię prawdę
Pomagam rodzeństwu
Dzielę się zabawkami z rodzeństwem
Akceptuję upodobania mojej rodziny
Mówię rodzinie miłe rzeczy
Potrafię spokojnie słuchać i czekam na swoją kolej
Używam zwrotów grzecznościowych
Unikam konfliktów
Dążę do rozwiązywania konfliktu

Środki komunikacji
Placówki użyteczności publicznej
Zachowuję się cicho
Nie śmiecę
Ustępuję miejsca starszym i niepełnosprawnym
Używam zwrotów grzecznościowych
Grzecznie załatwiam sprawę w placówkach użyteczności publicznej

Przyroda
Nie zrywam kwiatów, nie łamię gałęzi
Nie dokuczam zwierzętom
Śmieci wyrzucam tylko w wyznaczonych miejscach
Nie zanieczyszczam zbiorników wodnych
Dokręcam krany
Gaszę zbędne oświetlenie
Oszczędnie wykorzystuję artykuły papiernicze
Segreguję odpady
Reklamówki używam wielokrotnie lub tylko torby papierowe lub tekstylne
Podziwiam i cieszę się pięknem przyrody

Przedszkolowo.pl logo