Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Konkurs pt.: „Zostań gwiazdą recyklingu, czyli zbiórka makulatury na kilogramy”

Konkurs jest realizowany w ramach programu ekologicznego „W krainie ekoludka”.

I.Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Miliczu
II.Cele konkursu:
a) uwrażliwienie na piękno przyrody,
b) kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, przedszkolu, najbliższym otoczeniu,
c) pobudzenie świadomości, że stan środowiska naturalnego jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro,
d) popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i możliwości recyklingu oraz ponownego wykorzystania surowców wtórnych

III.Regulamin konkursu:
1.Uczestnicy konkursu: dzieci z Przedszkola Samorządowego w Miliczu.
2. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury, do której zaliczamy: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe i kartonowe, torby papierowe, etc.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie: w dniach 20.03.2018r. - 13.04.2018r. dzieci przynoszą powiązaną w paczki makulaturę ( podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą grupy oraz wagą paczki ) do swoich grup. Nauczyciel zapisuje na specjalnej liście, ile kilogramów makulatury przyniosło dziecko. W przypadku, gdy makulatura jest niezważona, rodzic z dzieckiem będą mogli ją zważyć w przedszkolu na ul.Grunwaldzkiej w sali Wiewióreczek, a w oddziałach w SP2 w sali Sówek (tam znajdują się wagi).
4. Nagrody i wyróżnienia: spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w kategorii -Najlepszy „Ekoprzedszkolak” oraz dodatkowo zostanie przyznanych 5 wyróżnień.
5. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018r.
6.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.

Koordynator konkursu: Agnieszka Snela - Miklas
Konkurs trwał do: 2018-04-13, 23:59
Konkurs 2018-03-19, 22:00 | autor: Przedszkole Samorządowe w Miliczu
Przedszkolowo.pl logo