Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia w Przedszkolu Samorządowym w Miliczu

Przedszkole jest czynne 9,5 godziny dziennie, w którym podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00-13.00.

6.30-8.00 schodzenie się dzieci
(Zabawa dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłu, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.)
8.00-8.20 ćwiczenia ogólnorozwojowe
(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.)
8.20-8.30 przygotowanie do śniadania
(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)
8.30-9.00 śniadanie
9.15-10.15 zajęcia dydaktyczne
(Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego.)
10.15-10.30 przygotowanie do II śniadania
(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)
10.30-10.45 II śniadanie
10.45- 11.45 pobyt na świeżym powietrzu
(Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.)
11.45-12.00 przygotowanie do obiadu
(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)
12.00-12.30 obiad
12.30-14.00 odpoczynek poobiedni
(Grupy młodsze: leżakowanie; grupy starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.)
14.00-14.15 przygotowanie do podwieczorku
(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne)
14.15-14.45 podwieczorek
14.45-16.00 ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci
(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokowo- ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dni, udział w dodatkowych zajęciach jak np. j.angielski, rytmika.) Rozchodzenie się dzieci.

Przedszkolowo.pl logo