Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020


Gr. I- Kangurki (3-latki)


Gr. II- Misie (3-latki)


Gr. III- Kaczuszki (3-4 -latki)


Gr. IV- Wiewióreczki (4-latki)


GR.V- Smerfy (4-latki)


Gr. VI- Biedroneczki(4-latki)


Gr. VII- Sówki (5-latki)


GR. VIII- Żabki (5-latki)


GR. IX- Tygryski (5-latki)


GR.X- Biedroneczki (5-latki)


GR.XI- Muchomorki (5-6 -latki)


GR.XII- Delfinki (6-latki)


GR. XIII- Pszczółki (6-latki)


GR. XIV- Gwiazdeczki (6-latki)


GR. XV - Myszki (6-latki)
Przedszkolowo.pl logo